Giáo khu Giuse mừng bổn mạng 2017

Giáo khu Giuse mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 5 chiều Thứ Bảy 18/3/2017 Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Cả Giuse là bổn mạng Giáo khu Giuse đã được cử hành trọng thể. Tại Holy Family Centre vùng … Continue reading

Giáo khu Giuse mừng bổn mạng 2016

Giáo khu Giuse mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 5 chiều Thứ Bảy 19/3/2016 lễ mừng kính Thánh Cả Giuse. Tại Holy Family Centre vùng Meadow Heights. Toàn thể giáo dân trong Giáo khu Thánh Giuse thuộc Cộng đoàn Công … Continue reading

Ban chấp hành GK Giuse 2016

Ban chấp hành GK Giuse: Trưởng: Nguyễn Quốc Dũng. Phó: Phạm Văn Bắc. Thư Ký: Phạm Ngọc Hưng. Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Vận.

Under Construction!