HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Giáo khu Nữ Vương mừng bổn mạng

Giáo khu Nữ Vương thuộc CĐ Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của Giáo khu Nữ Vương thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn … Continue reading

Giáo khu Nữ Vương mừng bổn mạng

Melbourne, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của Giáo khu Nữ Vương thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã được cử hành trọng thể tại Nguyện đường Trung Tâm Thánh … Continue reading

Ban chấp Hành Giáo Khu Nữ Vương 2016

Ban chấp Hành Giáo Khu Nữ Vương 2016: Trưởng: Lê Hải. Phó: Hoàng Trọng Thiện. Phó: Cao Minh Đức. Thủ Quỹ: Phạm Văn Áng.

Giáo Khu Nữ Vương mừng bổn mạng

Melbourne, Vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 22 Tháng Tám năm 2015. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Thánh lễ Mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương là bổn mạng của Giáo khu Nữ … Continue reading

Under Construction!