HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy 2/12/2017. Tại Nhà thờ Saint Martine De Porres vùng Avondale Heights. Giáo khu Thánh Phanxico Xavier thuộc Cộng đoàn … Continue reading

Giáo khu Phanxico Xavier mừng bổn mạng 2016

Giáo khu Phanxico Xavier mừng bổn mạng 2016 Melbourne, vào lúc 3.30 chiều thứ Bảy, Ngày 26/11/2016. Tại Nhà thờ Thánh Martin de Porres vùng Avondale Height. Giáo khu Phanxicô Xavier thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phanxico Xavie 2016- 2019

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VINH SƠN LIÊM BAN CHẤP HÀNH GIÁO KHU PHANXICÔ XAVIÊ Nhiệm kỳ 2016 – 2019   BAN Họ Tên Điện Thoại Email Trưởng Giáo khu Đặng Cao Thắng 0431 567 990 francisdang12@gmail.com Phó ngoại vụ Phạm Văn … Continue reading

Ban chấp hành GK Phanxico Xavier 2016

Ban chấp hành GK Phanxico Xavier: Trưởng: Đặng Cao Thắng. Phó: Phạm Văn Tiến. Phó kiêm phân khu Fatima: Trần Công Hùng. Phó kiêm phân khu La vang: Phạm thu Thanh. Uỷ viên Phụng Vụ: Nguyễn Xuân Thuy. Thư ký: … Continue reading

Bổn mạng Giáo Khu Phanxico Xavier

Giáo khu Phanxico Xavier mừng bổn mạng. B Tân Ban chấp hành Giáo khu Phanxico Savier Melbourne, vào lúc 3.30 chiều thứ Bảy, Ngày 28/11/2015. Tại Nhà thờ Thánh Martin de Porres vùng Avondale Height. Giáo khu Phanxicô Xavier thuộc … Continue reading

TÂN BAN MỤC VỤ: Giáo Khu Phanxico Xavier

TÂN BAN MỤC VỤ Giáo Khu Phanxico Xavier Trưởng Ban                 : Ông    Đặng Cao Thắng Phó Nội Vụ                  : Ông    Trần Công Hùng (Kiêm Phân Khu Fatima) Phó Ngoại Vụ              … Continue reading

Giáo Khu Phanxico Xavier.

Lịch sử Giáo Khu Phanxicô Xavier Giáo khu Phanxicô Xavier hình thành vào ngay thời kỳ 10 năm đầu thành lập của Cộng đoàn, phải nói được rằng, ở vào thời kỳ đầu, đây là giáo khu đông dân nhất … Continue reading

Under Construction!