Giáo khu Teresa mừng bổn mạng

Giáo khu Teresa mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy Ngày 30/9/2017. Tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Giáo khu Teresa đã cùng cộng đoàn dâng lễ tạ ơn mừng bổn … Continue reading

Giáo khu Teresa Mừng bổn mạng

Giáo khu Teresa Mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy 1/10/16 Tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm,  Giáo khu Teresa thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm hân hoan mừng … Continue reading

Ban chấp hành GK Teresa 2016

Ban chấp hành GK Teresa: Trưởng: Trương Văn Công. Phó Nội: Nguyễn Ngọc Thế. Phó Ngoại: Vũ Kim Liên Thư Ký: Đinh Tuấn Ngọc. Thủ Quỹ: Vũ Thị Thanh.

Giáo khu Teresa Mừng bổn mạng & Lớp GL Hôn nhân mãn khóa

Melbourne, Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy 3/10/15. Tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm,  Giáo khu Teresa thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm hân hoan mừng kính Thánh Nữ Teresa là Thánh … Continue reading

Giáo khu Teresa.

GIÁO KHU TÊRÊSA HÌNH THÀNH: Do nhu cầu thờ phượng và sự liên kết giữa những người công giáo tha hương, giáo khu Têrêsa cùng các giáo khu khác đã được thành lập bởi cha quản nhiệm đầu tiên là … Continue reading

Under Construction!