Một vài hình ảnh Ngành Nữ Tông Đồ LMTT tiễn biệt Chị Maria Nguyễn Thị Tú Trinh

Một vài hình ảnh Ngành Nữ Tông Đồ LMTT tiễn biệt Chị Maria Nguyễn Thị Tú Trinh Cuối năm, tiễn bạn về Trời Một phút mặc niệm buồn ơi là buồn Bạn về ở cạnh Chúa Luôn Đang mùa nắng … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm. Vinh Sơn Liêm. Chiều Thứ Sáu 5/1/2018. Vừa là Thứ Sáu đầu tháng, đầu năm mới 2018. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, … Continue reading

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021   Trưởng                   : Maria Nguyễn Thị Tin Phó Nội                  : Maria Trương Thị Thành Phó Ngoại              : Maria Đinh Thị Vân Thư Ký                  : … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Legio Tổng Hội Thường niên 2017

Legio Comitium Melbourne Tổng hội Thường niên 2017 Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu Ngày 17/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam Flemington … Continue reading

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017 Đại hội Legio Mariae Liên Bang Úc châu: “Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima” đã bế mạc lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 22/10/2017 sau ba ngày sinh hoạt đại hội. Đoàn … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập Melbourne, Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 6 giờ 30, chiều Ngày 6/10/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo … Continue reading

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều Ngày 5/10/2017. Thánh lễ Thứ Năm đầu tháng Mười. Hội Mân Côi Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng lễ, Chầu Thánh … Continue reading

Chương trình Thánh lễ bổn mạng Hội Mân Côi CĐ Thánh Vinh Sơn Liêm

NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ THÁNH TÂM

Kính thưa ACE, Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ là Hội cầu nguyện, sống và hành động theo gương Thánh Tâm Chúa. Liên kết lại với nhau, chúng ta trở thành những thành viên trong gia đình Thánh Tâm … Continue reading