Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Legio Tổng Hội Thường niên 2017

Legio Comitium Melbourne Tổng hội Thường niên 2017 Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu Ngày 17/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam Flemington … Continue reading

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017 Đại hội Legio Mariae Liên Bang Úc châu: “Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima” đã bế mạc lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 22/10/2017 sau ba ngày sinh hoạt đại hội. Đoàn … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập Melbourne, Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 6 giờ 30, chiều Ngày 6/10/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo … Continue reading

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều Ngày 5/10/2017. Thánh lễ Thứ Năm đầu tháng Mười. Hội Mân Côi Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng lễ, Chầu Thánh … Continue reading

Chương trình Thánh lễ bổn mạng Hội Mân Côi CĐ Thánh Vinh Sơn Liêm

NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ THÁNH TÂM

Kính thưa ACE, Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ là Hội cầu nguyện, sống và hành động theo gương Thánh Tâm Chúa. Liên kết lại với nhau, chúng ta trở thành những thành viên trong gia đình Thánh Tâm … Continue reading

Legio Mariae mừng sinh nhật Đức Mẹ

Legio Mariae Việt Nam TGP Melbourne Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Melbourne, Trong không khí còn vương chút lạnh dù tiết trời đã chuyển qua mùa Xuân, đoàn quân binh Đức Mẹ từ khắp các vùng trong Tổng Giáo phận Melbourne, đã … Continue reading

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm tặng quà Ngày Cha

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên, cũng là Ngày Cha. Các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể trong xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã chúc mừng đến các người cha đang hiện diện trong thánh đường và các … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading