Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập Melbourne, Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 6 giờ 30, chiều Ngày 6/10/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo … Continue reading

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều Ngày 5/10/2017. Thánh lễ Thứ Năm đầu tháng Mười. Hội Mân Côi Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng lễ, Chầu Thánh … Continue reading

Chương trình Thánh lễ bổn mạng Hội Mân Côi CĐ Thánh Vinh Sơn Liêm

NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ THÁNH TÂM

Kính thưa ACE, Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ là Hội cầu nguyện, sống và hành động theo gương Thánh Tâm Chúa. Liên kết lại với nhau, chúng ta trở thành những thành viên trong gia đình Thánh Tâm … Continue reading

Legio Mariae mừng sinh nhật Đức Mẹ

Legio Mariae Việt Nam TGP Melbourne Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Melbourne, Trong không khí còn vương chút lạnh dù tiết trời đã chuyển qua mùa Xuân, đoàn quân binh Đức Mẹ từ khắp các vùng trong Tổng Giáo phận Melbourne, đã … Continue reading

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm tặng quà Ngày Cha

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên, cũng là Ngày Cha. Các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể trong xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã chúc mừng đến các người cha đang hiện diện trong thánh đường và các … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading

Đoàn LMTT và Ngành Nữ tông đồ, Ban Thánh Tâm ca mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 23/6/2017. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên … Continue reading

Bổn mạng Ca đoàn Belem và TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm và Ca đoàn Belem mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ 8.45 sáng Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngày 18/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam … Continue reading

Huynh Đệ đoàn Phan Sinh mừng bổn mạng Thánh Anthony Padua

Huynh đệ đoàn Phan Sinh Melbourne mừng bổn mạng: Thánh Antôn Padua Melbourne, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 17/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn … Continue reading