Những bông hoa đang âm thầm phục vụ cộng đồng.

Chị Nguyễn Đình Trị Có người ví mỗi người phụ nữ là một bông hoa. Chắc chắn là có tí chút galăng trong câu nói đó, nhưng dù sao họ cũng đáng được vinh danh là “phái đẹp.” Hơn thế … Continue reading

Đoàn Hồn Nhỏ Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu

    ĐOÀN HỒN NHỎ THÁNH TÂM NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU I- LƯỢC SỬ : 01.10.1988 : Cha Joseph Bùi Ðức Tiến,  Tuyên Úy Cộng Ðoàn Vinh Sơn Liêm,  chính thức  làm Linh Hướng cho nhóm. Họp 1 tháng 1 lần tại … Continue reading