Đoàn LMTT và Ngành Nữ tông đồ, Ban Thánh Tâm ca mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 23/6/2017. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại 2017

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại Theo thông lệ sinh hoạt hằng năm, sáng Thứ Bảy 18/2/2017, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập Melbourne, lúc 18.30 Ngày Thứ Sáu đầu tháng 02/12/16. Tại Nguyện đường Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên Melbourne, Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười 2016. Tại Nguyện Đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Hai toán Faustina và Anna Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng

Hai toán Faustina và Anna Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ Thứ Sáu đầu Tháng Bảy 1/7/2016. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Sáu, 3/6/2016.Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Ngành … Continue reading

Đoàn LMTT và Ngành Nữ Tông Đồ Dã Ngoại 2016

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại Như thông lệ hằng năm, sáng Thứ Bảy 5/3/2016, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Đoàn LMTT mừng lễ Đức Giêsu Kito Vua Vũ Trụ

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm mừng Lễ Kito Vua Vũ Trụ kỷ niệm năm thứ 19 ngày thành lập Melbourne, Lúc 18.30 Ngày Thứ Sáu đầu tháng 04/12/15. Tại Nguyện đường … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm mừng Bổn mạng

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên Melbourne, Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng Mười 2015. Tại Nguyện Đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng.

Melbourne, Lúc 18.30 Ngày Thứ Sáu đầu tháng 05/06/15. Tại Nguyện đường Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng Bổn mạng nhân tháng Sáu tháng kính … Continue reading