Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm. Vinh Sơn Liêm. Chiều Thứ Sáu 5/1/2018. Vừa là Thứ Sáu đầu tháng, đầu năm mới 2018. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập

Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm mừng 15 năm thành lập Melbourne, Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 6 giờ 30, chiều Ngày 6/10/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading

Đoàn LMTT và Ngành Nữ tông đồ, Ban Thánh Tâm ca mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 23/6/2017. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại 2017

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại Theo thông lệ sinh hoạt hằng năm, sáng Thứ Bảy 18/2/2017, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập Melbourne, lúc 18.30 Ngày Thứ Sáu đầu tháng 02/12/16. Tại Nguyện đường Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên Melbourne, Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười 2016. Tại Nguyện Đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Hai toán Faustina và Anna Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng

Hai toán Faustina và Anna Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ Thứ Sáu đầu Tháng Bảy 1/7/2016. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Sáu, 3/6/2016.Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Ngành … Continue reading