Lễ Acies

Lễ Acies tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne Melbourne, lúc 4 giờ chiều Ngày 23/3/2018. Tại Nhà thờ Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Flemington đã tổ chức lễ … Continue reading

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Legio Tổng Hội Thường niên 2017

Legio Comitium Melbourne Tổng hội Thường niên 2017 Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu Ngày 17/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam Flemington … Continue reading

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017

Đại Hội Legio Mariae Liên Bang Úc Châu 2017 Đại hội Legio Mariae Liên Bang Úc châu: “Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima” đã bế mạc lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 22/10/2017 sau ba ngày sinh hoạt đại hội. Đoàn … Continue reading

Legio Mariae mừng sinh nhật Đức Mẹ

Legio Mariae Việt Nam TGP Melbourne Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Melbourne, Trong không khí còn vương chút lạnh dù tiết trời đã chuyển qua mùa Xuân, đoàn quân binh Đức Mẹ từ khắp các vùng trong Tổng Giáo phận Melbourne, đã … Continue reading

Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam học tập sứ điệp Fatima

Legio Việt Nam Melbourne học tập sứ điệp Fatima Melbourne, từ 10 giờ sáng Thứ Bảy 6/5/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Hội đồng Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo … Continue reading

Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Flemington mừng đại lễ Acies.

Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Flemington mừng đại lễ Acies. Melbourne, vào lúc 3.00 chiều Thứ Bảy 25/03/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Hội đồng Comitium Nữ Vương Các Thánh … Continue reading

Đơn vị Lêgio Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mừng kính bổn mạng.

Đơn vị Lêgio Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mừng kính bổn mạng. Melbourne, Thứ Bảy 31/12/2016, lúc 1 giờ trưa. Tại Nhà thờ Saint Paul. Cùng với toàn thể nhân loại chuẩn bị đón chào năm mới 2017. Đơn … Continue reading

Tổng hội thường niên của Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Melbourne

Tổng hội thường niên của Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Melbourne Melbourne, Chiều Thứ Sáu 25/11/16. Đoàn quân binh Mẹ trong Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Senatus Legio Mariae Tổng Giáo … Continue reading

Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne Tĩnh Huấn

Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne Tĩnh Huấn Melbourne, sau ba ngày tĩnh huấn, Thánh lễ lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật 16/10/ 2016. Do Linh mục Nguyễn Trọng Thiên SVD, cùng hơn một trăm … Continue reading