Một vài hình ảnh Ngành Nữ Tông Đồ LMTT tiễn biệt Chị Maria Nguyễn Thị Tú Trinh

Một vài hình ảnh Ngành Nữ Tông Đồ LMTT tiễn biệt Chị Maria Nguyễn Thị Tú Trinh Cuối năm, tiễn bạn về Trời Một phút mặc niệm buồn ơi là buồn Bạn về ở cạnh Chúa Luôn Đang mùa nắng … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm. Vinh Sơn Liêm. Chiều Thứ Sáu 5/1/2018. Vừa là Thứ Sáu đầu tháng, đầu năm mới 2018. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, … Continue reading

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021   Trưởng                   : Maria Nguyễn Thị Tin Phó Nội                  : Maria Trương Thị Thành Phó Ngoại              : Maria Đinh Thị Vân Thư Ký                  : … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ THÁNH TÂM

Kính thưa ACE, Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ là Hội cầu nguyện, sống và hành động theo gương Thánh Tâm Chúa. Liên kết lại với nhau, chúng ta trở thành những thành viên trong gia đình Thánh Tâm … Continue reading

Đoàn LMTT và Ngành Nữ tông đồ, Ban Thánh Tâm ca mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 23/6/2017. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại 2017

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ dã ngoại Theo thông lệ sinh hoạt hằng năm, sáng Thứ Bảy 18/2/2017, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam … Continue reading

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne khai mạc chương trình sống Năm Thánh Đức Mẹ Fatima 2017

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne khai mạc chương trình sống Năm Thánh Đức Mẹ Fatima 2017 Melbourne, vào lúc 6 giờ 30 Ngày 5/1/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Linh mục quản … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm kỷ niệm năm thứ 20 ngày thành lập Melbourne, lúc 18.30 Ngày Thứ Sáu đầu tháng 02/12/16. Tại Nguyện đường Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên

Ngành Nữ Tông Đồ LMTT mừng bổn mạng và tuyên hứa cho tân đoàn viên Melbourne, Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười 2016. Tại Nguyện Đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading