HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm tặng quà Ngày Cha

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên, cũng là Ngày Cha. Các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể trong xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã chúc mừng đến các người cha đang hiện diện trong thánh đường và các … Continue reading

Bổn mạng Ca đoàn Belem và TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm và Ca đoàn Belem mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ 8.45 sáng Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngày 18/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam … Continue reading

Hình ảnh lễ bổn mạng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và Ca đoàn Belem Vinh Sơn Liêm.

Hình ảnh lễ bổn mạng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và Ca đoàn Belem Vinh Sơn Liêm. Hình của Nhiếp ảnh gia Lê Hải Tổ chức trong Thánh lễ Chúa nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Nguyện … Continue reading

Thiếu Nhi Xứ Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Dâng hoa và tặng hoa Mother’s Day

Thiếu Nhi Xứ Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Dâng hoa và tặng hoa Mother’s Day Melbourne, Thánh lễ đặc biệt dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể lúc 8.45 sáng Chúa Nhật, lễ Chúa Thăng Thiên, Tháng Hoa và Mother’s Day, … Continue reading

Ca đoàn Bêlem

Ca Đoàn Bê Lem đã được thành lập như là một ngành sinh hoạt của Đoàn TNTT từ năm 1981. CĐ phụ trách hát lễ sáng CN 8:45h. Mục đích để đáp ứng nhu cầu phụng vụ của Cộng Đoàn, … Continue reading

Ca đoàn Belem

Ca Đoàn Bê Lem đã được thành lập từ khi có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 1981. Ca Đoàn Bê lem đã được thành lập như là một phần sinh hoạt của Đoàn TNTT. Mục đích để đáp ứng nhu cầu phụng vụ của Cộng Đoàn. Đặt trách hát lễ sáng Chúa Nhật … Continue reading

Ca Đoàn Bê Lem

Ca Đoàn Bê Lem đã được thành lập như là một ngành sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể từ năm 1981. Ca Đoàn phụ trách hát lễ sáng Chúa Nhật vào lúc 8:45h. Mục đích để đáp ứng nhu cầu phụng vụ của Cộng … Continue reading

Under Construction!