HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Ca đoàn Cecilia mừng bổn mạng lần thứ 31

Ca đoàn Cecilia Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng lần thứ 31 Melbourne, Thánh lễ 5 giờ chiều Chúa Nhật 26/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Ca đoàn Cecilia đã hân hoan cùng cộng … Continue reading

Chúc Mừng Tân Ban Điều Hành Ca Đoàn Cecilia

Nhiệm kỳ 2016-2018 Ca trưởng:  Nguyễn Hùng Hậu Đoàn trưởng:  Trần Ngọc Tuyền Đoàn phó nội vụ:  Nguyễn Văn Hải Đoàn phó ngoại vụ: Nguyễn Thành Nguyên Trưởng Ban Văn Nghệ và Phụng Vụ: Tâm Như Trưởng Ban Sinh Hoạt: … Continue reading

Ca Đoàn Cecilia

Ban Điều Hành Ca Đoàn Cecilia 2015 Ca Trưởng : Nguyễn Hùng HậuĐoàn Trưởng : Nguyễn Thành NguyênĐoàn Phó: Nguyễn Văn HảiTrưởng Ban Sinh Hoạt : Trần MỹTrưởng Ban Phụng Vụ: Trần Đức HuyThư Ký kiêm Thủ Quỹ : Trần … Continue reading