Tìm hiểu tên Thánh của người công giáo Việt Nam

Lý Do Đặt Tên Thánh Tại sao Giáo Hội Công Giáo đã quyết định lấy tên các thánh để đặt tên cho tín hữu? Giáo Hội đưa ra quyết định trên vì 2 lý do: Thứ nhất, giáo hội tiếp … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI

(Tiếp) Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng? Khi linh mục loan báo sẽ đọc bài Tin Mừng nào đó (Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu, thánh Mác-cô, thánh Lu-ca hay … Continue reading

Các bài đọc được chọn lựa như thế nào?

Sống đạo hôm nay: HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) 14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào? Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu … Continue reading

Amen nghĩa là gì?

Sống đạo hôm nay: HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) 12. Amen nghĩa là gì? Trong thánh lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn … Continue reading

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?

Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể. Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp)

9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn luôn là một lễ hội Bài hát … Continue reading

Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì?

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) “Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen”. Thánh lễ bắt đầu bằng dấu thánh giá, là một trong những dấu hiệu Kitô giáo cổ xưa … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp)

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể.Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên … Continue reading

111. THÁNH Tôma Toán (1764-1840)

Tôma Toán, Sinh năm 1764 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, Thầy giảng dòng ba Ða Minh, bị chết rũ tù ngày 27/07/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn thày Tôma Toán lên bậc … Continue reading

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp)

Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ? Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa: Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong Mùa Chay và Mùa … Continue reading