HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp)

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể.Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên … Continue reading

111. THÁNH Tôma Toán (1764-1840)

Tôma Toán, Sinh năm 1764 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, Thầy giảng dòng ba Ða Minh, bị chết rũ tù ngày 27/07/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn thày Tôma Toán lên bậc … Continue reading

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp)

Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ? Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa: Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong Mùa Chay và Mùa … Continue reading

110. THÁNH TÔMA NGUYỄN VĂN ÐỆ (1810-1839)

Tôma Nguyễn Văn Ðệ, thợ may, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1810, tại Bồ Trang, Nam Ðịnh, chết 19/12/1839, tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị xử giảo (thắt cổ). Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã … Continue reading

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.

(tiếp) Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép? ° Áo dài trắng (cũng gọi là áo Alba) là loại áo chùng dài màu trắng với hai ống tay rộng, được mặc … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI

Các phần trong thánh lễ như thế nào? Thánh lễ gồm hai phần:
° Phụng vụ Lời Chúa.
° Phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. Thật … Continue reading

107 THÁNH STÊPHANÔ THÉODORE CUÉNOT THỂ

Ðức Cha Thể (Etienne Théodore Cuénot), Sinh năm 1802 tại Belieu, Besancon, Pháp, Giám mục Hội Thừa Sai Paris, địa phận Ðông Ðàng Trong, chết rũ tù ngày 14/11/1861 tại Bình Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân … Continue reading

HIỆP THÔNG THÁNH LỄ CÁCH SỐT SẮNG (tiếp)

24/ Những ơn ích trọng đại nhất từ Thánh Lễ: Thánh Lễ được coi như ngang hàng với những hy sinh của Chúa Giêsu trên đồi Canve. Trong Thánh lễ, Chúa Giêsu cũng chết như lần đầu vào ngày thứ sáu … Continue reading

:HIỆP THÔNG THÁNH LỄ CÁCH SỐT SẮNG (t)

19/ Vua Louis chỉ trích các Ki-tô hữu: Họ có thể tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, nhưng họ không làm, chỉ hy sinh một chút thời giờ mà được nhận lãnh muôn vàn ơn sủng. Họ không hiểu được bao ơn … Continue reading

SÁCH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU THÁNG SÁU – THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

SÁCH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU THÁNG SÁU THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU Click bên dưới để download Sách Kinh Thánh Tâm Chúa Giêsu: NGÀY MỒNG MỘT GỐC TÍCH VIỆC TÔN THỜ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU? Trái Tim Chúa … Continue reading