Các bài đọc được chọn lựa như thế nào?

Sống đạo hôm nay: HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) 14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào? Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu … Continue reading

Amen nghĩa là gì?

Sống đạo hôm nay: HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) 12. Amen nghĩa là gì? Trong thánh lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn … Continue reading

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?

Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể. Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp)

9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn luôn là một lễ hội Bài hát … Continue reading

Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì?

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp) “Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen”. Thánh lễ bắt đầu bằng dấu thánh giá, là một trong những dấu hiệu Kitô giáo cổ xưa … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. (tiếp)

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể.Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên … Continue reading

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp)

Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ? Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa: Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong Mùa Chay và Mùa … Continue reading

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.

(tiếp) Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép? ° Áo dài trắng (cũng gọi là áo Alba) là loại áo chùng dài màu trắng với hai ống tay rộng, được mặc … Continue reading

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI

Các phần trong thánh lễ như thế nào? Thánh lễ gồm hai phần:
° Phụng vụ Lời Chúa.
° Phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. Thật … Continue reading

HIỆP THÔNG THÁNH LỄ CÁCH SỐT SẮNG (tiếp)

24/ Những ơn ích trọng đại nhất từ Thánh Lễ: Thánh Lễ được coi như ngang hàng với những hy sinh của Chúa Giêsu trên đồi Canve. Trong Thánh lễ, Chúa Giêsu cũng chết như lần đầu vào ngày thứ sáu … Continue reading