Rửa Tội Trẻ em – Thứ Bảy (28/04), lúc 10am

Chuẩn bị cho trẻ Thanh tẩy, ngày Thứ Bảy (28/04), lúc 10am. Xin ACE gởi đơn cho Cha QN trước 1 tuần.

Rửa tội cho trẻ ngày Thứ Bảy (24/3), lúc 10am.

Chuẩn bị Thanh Tẩy cho trẻ ngày Thứ Bảy (24/3), lúc 10am.

Rửa Tội cho Trẻ Em – Thứ bảy 25/11 – lúc 11:55Am

Bí tích Thanh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ bảy 25/11, lúc 11.55Am. Xin ACE chuẩn bị cho trẻ.

Cộng đoàn vui chào mừng em Maria Mai gia nhập cộng đoàn Dân Chúa

Thánh lễ Thứ Ba 23/5/17. Linh mục Quản nhiệm đã ban Bí tích Thanh tẩy cho em Maria Mai. Xin chúc mừng em

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón nhận 14 tân tòng trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón nhận 14 tân tòng trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Melbourne, Thánh lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa lúc 5 giờ chiều Chúa nhật 29 Tháng Năm, 2016. Tại Nguyện đường Trung … Continue reading

Bí Tích Rửa Tội

Rửa Tội Trẻ Em vào các Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am. Xin liên lạc Linh Mục Quản Nhiệm để biết thêm chi tiết. Các Tân Tòng muốn được rửa tội và tìm hiểu thêm về đạo Công Giáo, xin hãy liên … Continue reading