Một số hình ảnh các cháu lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức ngày 24/10/2015

Hình ảnh một số các cháu thiếu nhi được vinh dự nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần – lãnh Bí Tích Thêm Sức – do Đức Cha Vincent Long chủ tế vào chiều thứ Bảy – 24/10/2015 tại trung tâm … Continue reading

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long ban phép Bí tích Thêm Sức cho các em tại VSL

Melbourne, Thánh lễ chiều Thứ bảy, lúc 6 giờ Ngày 24 Tháng Mười Năm 2015. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne … Continue reading

Thêm Sức vào Tối thứ 7 – 24/10/2015

BAN GIÁO LÝ Thứ Ba 20/10/15, họp phụ huynh các em Thêm Sức lúc 7:30pm tại Trung Tâm. Mong phụ huynh hiện diện đông đủ. Thứ Tư 21/10/15, các em Thêm Sức sẽ xưng tội lúc 7pm tại Trung Tâm. … Continue reading

Khóa chuẩn bị Thêm Sức – Confirmation

Khóa chuẩn bị Thêm Sức, dành cho các em đang trong tuổi học lớp 6 trở lên. – Đơn ghi danh trước cửa vào nguyện đường. – Khai giảng: Chúa nhật, 7/6/15 lúc 10g00 sáng – Họp phụ huynh các em … Continue reading

Confirmation – Bí Tích Thêm Sức

Confirmation – Bí Tích Thêm Sức Xin hãy liên lạc với Linh Mục Quản Nhiệm để biết thêm chi tiết.