Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày thứ 7: 28/10/2017 và 04/11/2017

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày thứ 7: 28/10/2017 và 04/11/2017 Khóa Giáo Lý Hôn Nhân vào thứ bảy 28/10/17 & 04/11/17 từ 9:30am – 5:00pm tại Trung Tâm St. Vincent Liêm. Xin mời các bạn trẻ đăng ký. … Continue reading

Wedding Booklet –  Booklet Đám Cưới

Wedding Booklet –  Booklet Đám Cưới Click bên dưới để download Wedding Booklet – pub format: Click bên dưới để download Wedding Booklet – doc format

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày 8 & 15/10/2016

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày 8 & 15/10/2016 [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2016/06/Khóa-Giáo-Lý-hôn-nhân-2016.pdf”] Click bên dưới để download bản tin

Hôn Phối

Hôn Phối: Xin liên lạc Linh Mục Quản Nhiệm để cùng sắp xếp.