Hội Cao Niên dâng lễ và sinh hoạt mừng Giáng sinh


Event Details

  • Date:Thứ Ba và Thứ Tư (05-06/12) sẽ không có Thánh lễ. Hội Cao Niên sẽ dâng lễ và sinh hoạt mừng Giáng sinh vào Thứ Tư (13/12). Đặc biệt có Nhóm Múa Âu Cơ đến biểu diễn. Mời ACE