Thứ 6 Đầu Tháng (01/12), kính Thánh Tâm Chúa, cầu xin ơn trở lại, ơn chữa lành bệnh nhân, ơn bình an cho Cộng Đoàn, gia đình . . .. Tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân, bắt … Continue reading