Phát thưởng cho các em đoạt giải thi giáo lý

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục sinh. Linh mục Quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã phát thưởng cho các em đã xuất sắc trong kỳ thi giáo lý vừa qua, và đặc biệt cho đội dâng hoa Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm.