HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017 Melbourne, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy 28/10/2017. Tại Nhà thờ Saint Paul vùng West Sunshine. Giáo khu Martino thuộc Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng thánh lễ mừng kính … Continue reading

Ban chấp hành GK Martino 2016

Ban chấp hành GK Martino: Trưởng: Lê Văn Miện. Uỷ Viên Phụng Vụ: Vũ văn Thịnh Phó Ngoại: Nguyễn Văn Cường. Phó nội: Huỳnh Vi Thiện. Thư Ký: Nguyễn Thị Bích. Thủ quỹ: Phạm thị Lý.

Giáo Khu Martino mừng bổn mạng

  Melbourne, vào lúc 3 giờ chiều Ngày 24 Tháng 10 Năm 2015, tại Nhà thờ Saint Paul, vùng West Sunshine, đông đảo giáo dân trong Giáo khu Martino cùng với cộng đoàn thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam … Continue reading

Hình ảnh sinh hoạt của GK Martino

Chúc mừng Giáo Khu Martino đã có ban chấp hành giáo khu niên khóa 2015 – 2018. Chúc mừng tân ban chấp hành giáo khu do ông Mathew Lê Văn Miện làm trưởng giáo khu. Mời xem một số hình … Continue reading

Giáo khu Martino

  Giáo khu này cũng được thành lập vào năm 1982, với con số gia đình tiên khởi khoảng 100 gia đình. Ban chấp hành tiên khởi và tạm thời là các ông: Trần văn Tư, Nguyễn đức Điền, Nguyễn … Continue reading

Under Construction!