Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm 2018

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm Melbourne Melbourne, trong một ngày thời tiết rất đẹp. Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót đã được rất đông giáo dân trong Tiểu bang Victoria về tham dự … Continue reading

Sinh hoạt trong Tam Nhật Lòng Chúa Thương Xót 2018

Ngày Thứ Nhất Tam Nhật Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne Melbourne, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu đầu tháng 6/4/2018. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, trong Tổng Giáo phận … Continue reading

Thánh lễ đồng tế khai mạc Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót Năm 2018.

Thánh lễ đồng tế khai mạc Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót Năm 2018. Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Năm 5/4/2018. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Cộng đoàn đã dâng thánh … Continue reading

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm 2018 Chủ đề : SỐNG LÒNG TX CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Giảng thuyết: Đức Cha Emanuel NGUYỄN HỒNG SƠN Thứ Năm (05/04): 6.30pm Thánh lễ … Continue reading

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng Melbourne, Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu 22/12/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã hân hoan … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Lớp Giáo lý Dự bị Hôn nhân Khóa III/2017 mãn khóa

Lớp Giáo lý Hôn nhân III/2017 mãn khóa Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy 4/11/2017. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vincent Liêm, số 95 Mount Alexander Rd, Flemington. Thánh lễ tạ ơn mãn … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne. Melbourne, Chúa nhật Thứ II Phục sinh 23/4/2017. Đại lễ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót với muôn vàn hồng ân tuôn đổ xuống trên Cộng đồng Công … Continue reading