Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne. Melbourne, Chúa nhật Thứ II Phục sinh 23/4/2017. Đại lễ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót với muôn vàn hồng ân tuôn đổ xuống trên Cộng đồng Công … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne. Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã thay mặt cho Cộng … Continue reading

Chương Trình Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2017: 20-23/04/2017

Chương Trình Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2017: 20-23/04/2017 Click bên dưới để download Chương Trình Đại Lễ LCTX 2017:

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón mừng các dự tòng gia nhập Hội Thánh Chúa

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón mừng các dự tòng gia nhập Hội Thánh Chúa Melbourne, Thánh lễ chiều Thứ Năm, lúc 6 giờ 30 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đông đảo giáo … Continue reading

Linh mục Vũ Đình Truyền giảng giờ chầu LCTX

Trong giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 11/12/2016, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Sau khi đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật, Linh mục Vũ Đình Truyền đã … Continue reading

Đức Cha Mark Edwards ban phép thêm sức tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm

Đức Cha Mark Edwards ban phép thêm sức tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm Melbourne, Thánh lễ lúc 5 giờ chiều Chúa nhật, Ngày 30/10/2016. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã được Đức Cha … Continue reading

Hình Đức Cha phụ tá TGP Melbourne đến thăm lớp GL thêm sức tại Vinh Sơn Liêm

Nghi thức trao sứ vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể tại VSL

Vinh Sơn Liêm, vào Thánh lễ chiều Thứ Năm 11/8/2016. Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân, quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, đã cử hành nghi thức trao ban sứ vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể, và Thừa … Continue reading

Khoá Thừa Tác Viên Thánh Thể (28-29/7)- Đọc Sách (21-22/7)

Khoá Thừa Tác Viên Thánh Thể (28-29/7)- Đọc Sách (21-22/7-2016) Giờ học: 7.30pm – 9.30pm Click bên dưới để download bản tin