HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Giáo khu Gioan Bosco mừng bổn mạng

Giáo khu Gioan Bosco mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 3 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy 30/01/2016. Tại Nhà thờ Saint Peter Chanel, Deerpark. Giáo khu Gioan Bosco thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm … Continue reading

Ban chấp hành GK Gioan Bosco 2016

Ban chấp hành GK Gioan Bosco:  Trưởng: Nguyễn Thị Tin. Phó Nội: Vũ Thị Dậu, Phó Ngoại: Nguyễn Thị Trường. Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Hồng Oanh. Thư Ký: Nguyễn Văn Tình.

Tân Ban Mục Vụ Giáo Khu Gioan Bosco

Cộng Đoàn Chúc mừng Quí Tân Ban Mục Vụ Giáo Khu Gioan Bosco: Trưởng            : Chị Nguyễn Thị Tin Phó Nội           : Chị Vũ Thị Dậu Phó Ngọi         : Chị Nguyễn Thị Trường Thủ Quĩ           : Chị Ng. Thị Hồng … Continue reading