Bổn mạng Ca đoàn Belem và TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm và Ca đoàn Belem mừng bổn mạng

Melbourne, Thánh lễ 8.45 sáng Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngày 18/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm và Ca đoàn Belem đã hân hoan mừng kính Lễ Mình Máu Thánh Chúa là bổn mạng của đoàn.

Hình

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn chủ tế, cùng Linh mục khách từ GP Qui Nhơn đồng tế, đông đảo giáo dân trong cộng đoàn về dâng thánh lễ, và phần thánh ca do Ca đoàn Belem dùng lời ca tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa trong Thánh lễ mừng bổn mạng thật sốt sắng.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, linh mục chủ tế đã có mấy phút giải thích lời Chúa đến các em bằng Anh ngữ để các em dễ lãnh nhận hơn. Sau đó là phần chung cho cả cộng đoàn bằng tiếng Việt để nói lên ý nghĩa về Mình Máu Thánh Chúa, một kỷ vật vô giá mà Thiên Chúa tặng cho nhân loại.

Trong dịp lễ mừng bổn mạng trọng đại này, Xứ đoàn đã có nghi thức tấn phong huynh trưởng cho các dự trưởng trong xứ đoàn. Các dự trưởng được mời lên trước bàn Thánh, được ban đại diện xứ đoàn đọc quyết định thăng cấp và xin Cha Tuyên úy tấn phong cho các em. Cha Giuse Trần Ngọc Tân tuyên úy chủ sự nghi thức tuyên hứa. Các dự trưởng đã quỳ trước bàn thờ tay giơ ngang tay theo đúng nghi thức, đọc lời tuyên hứa. Cha tuyên úy chấp nhận lời tuyên hứa và thay khăn quàng cho các dự trưởng từ khăn quàng vàng bằng khăn quàng đỏ.

Đây là Thánh lễ mừng bổn mạng của Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm lần thứ 36, sau Thánh lễ toàn thể các em trong xứ đoàn đã có một buổi tiệc mừng nhẹ và văn nghệ, do các huynh trưởng và phụ huynh các em tổ chức thật long trọng tại hội trường trung tâm với nhiều màn sinh hoạt được Seour Phạm Thị Luật Trợ úy và các phụ huynh, huynh trưởng trong xứ đoàn hiện diện.