Thông tin trong tuần 26.11.2017

1/ Thứ 6 Đầu Tháng (01/12), kính Thánh Tâm Chúa, cầu xin ơn trở lại, ơn chữa lành bệnh nhân, ơn bình an cho Cộng Đoàn, gia đình . . .. Tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân, bắt đầu với giờ LCTX, lúc 3.00pm. Đây cũng là Thánh lễ truyền thống Kính Chúa Ki tô Vua Vũ Trụ. Đoàn và Ngành LMTT kính mời các đoàn viên, gia đình và toàn thể ACE hiệp dâng lễ và dự tiệc sau thánh lễ.

2/ Chúa Nhật Chúa Ki tô Vua (hôm nay 26/11), giờ chầu LCTX lúc 3.00pm trở lại bình thường. Mời ACE

3/ Chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia, Chúa Nhật 26/11 (hôm nay), lúc 5pm. Mời ACE dâng lễ tạ ơn với Ca đoàn

4/ Cổng chính của Trung Tâm sẽ được khởi công, vậy nên xin ACE thông cảm, khi có phần khó khăn lúc ra vào cổng.

5/ Lễ Bổn Mạng GKhu Phanxico, tại GX St Martin – Avondale Heights, lúc 3.30pm, ngày Thứ Bảy 02/12. Mời ACE hiệp dâng.

6/ Trường Việt Ngữ thông báo nhận ghi danh niên khóa mới, và để chuẩn bị tốt cho khóa học, Ban Giám Hiệu tha thiết mời quí phụ huynh đến họp lúc 1.15pm, ngày 26/11.

7/ Xin ACE gợi ý cho Ban Xây Dựng biết, màu của nền gạch, sẽ được lót cả sàn trên lẫn dưới, khu vực đang xây sửa. Cám ơn ACE