KINH DÂNG ĐẠI HỘI LAVANG LẦN III VÀ DÂNG VIỆT NAM CHO ĐỨC MẸ

 

(Đọc sau mỗi Thánh lễ, từ hôm nay cho đến hết Đại Hội Lavang Tháng 5/2018)

Lạy Đức Mẹ Lavang / chúng con toàn thể giáo dân Việt Nam tha hương / chạy đến cùng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa / và là Mẹ chúng con./ Từ xưa đến nay / Mẹ vẫn luôn đồng hành / chở che / nâng đỡ con dân Việt nam / vượt qua mọi cơn nguy biến trên đường dương thế./ Nhìn lên Mẹ / chúng con nhớ đến nơi chúng con được Mẹ nâng đỡ trong đức tin / và yêu thương ấp ủ / vỗ về.

Hướng về Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần thứ III / chúng con hiệp nhau kêu xin Mẹ dưới tước hiệu Lavang / và nhớ đến những kỳ công hiển hách Chúa đã thực hiện qua bàn tay Mẹ trên ông bà tổ tiên / chúng con dâng quê hương đất nước chúng con lên Mẹ./ Xin Mẹ tiếp tục ra tay nâng đỡ / giải thoát con cái Mẹ khỏi mọi mưu ma quỷ quyệt./ Xin Mẹ uốn nắn / hướng dẫn các nhà lãnh đạo đất nước Việt nam biết bảo vệ công lý / xây dựng hòa bình và yêu thương người dân./ Xin cho mọi thành phần con dân Việt nam khắp nơi trên thế giới / luôn hiệp nhất yêu thương / và hướng về nguồn cội mình / với tình yêu phó thác vào sự chở che của Mẹ Lavang.

Chúng con dâng Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần thứ III này lên Mẹ./ Xin cho chúng con là những người con Việt nam đang tản mát khắp nơi / luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ./ Xin hiệp nhất chúng con mỗi ngày một hơn/ để cùng giúp nhau giữ vững đức tin / thờ phượng Chúa / tôn vinh Mẹ / vì Mẹ là Mẹ chúng con hằng cậy trông / yêu mến.

Lạy Đức Mẹ Lavang / xin cho chúng con mỗi khi qui tụ tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Lavang / thì được Mẹ che chở yêu thương / hồn xác được chữa lành/ và nhiều nghị lực để xây dựng hòa bình cho quê hương đất nước / gia đình / cộng đoàn /giáo xứ.

Chúng con cầu xin / nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang./ Amen.