Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Thánh Tâm đã có các giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót, Chầu Thánh Thể và dâng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu đầu tháng, mừng kính Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ.

Xem hình

Sau các giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót, Chầu Thánh Thể. Cờ Đoàn và Ngành được trang trọng rước Cha Chủ tế Giuse Trần Ngọc Tân Quản nhiệm và cũng là cha tuyên úy đoàn lên dâng lễ trong tiếng ca nhập lễ của Ban Thánh Tâm Ca.

Mặc dù theo dự báo thời tiết, trời Melbourne sẽ có mưa lớn, nhưng nhờ Lòng Thương Xót, và ơn Thánh Tâm Chúa, khu vực trung tâm cũng có mưa, nhưng mưa nhẹ. Để mọi đoàn viên về dâng lễ đông đủ.

Trong phần chia sẻ lời Chúa. Linh mục chủ tế đã định nghĩa về chữ ‘vua.’ Vua là một người có quyền uy, vua làm được mọi việc, hoặc người làm được một việc gì đó, giỏi về một môn nào đó cũng được gọi là vua. Do đó, ngoài đời chúng ta có vua dầu mỏ, vua truyền thông, vua sắt thép vv. Thậm chí có cả vua ‘lừa!’

Nhưng Đức Giêsu Kito, Đấng mà chúng ta tôn thờ. Ngài không phải là vua thế gian. Ngài là Vua vũ trụ. Đấng có đầy đủ quyền uy cả trên trời dưới đất. Nhưng chỉ dùng quyền uy ấy để ban phát tình thương và lòng thương xót, cứu vớt nhân loại tội lỗi.

Chính vì biết Thiên Chúa giầu lòng từ bi và nhân hậu. Ngài chết trên thập giá với đôi tay giang ra, như chờ đón chúng ta đến với Ngài để Ngài được đón nhận và ôm mọi người vào mình, như chờ đón những người con, bạn hữu. Để chúng ta tin tưởng mà thổ lộ tâm tình và được Thiên Chúa xót thương, tha thứ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Mai Thanh Hải, đại diện cho đoàn và ngành đã lên cám ơn đến cha tuyên úy, các ban ngành đoàn thể, Ban Thánh Tâm Ca, cùng cộng đoàn đã luôn giúp đỡ và đồng hành với đoàn trong suốt thời gian qua.

Được biết, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm được thành lập cách nay 21 năm. Hằng năm, đoàn và ngành có hai lễ chính, một là Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tháng Sáu và Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ cuối Tháng 11. Tuy nhiên, mỗi Thứ Sáu đầu tháng, đoàn đều có những giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót, Chầu Thánh Thể và dâng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Bữa ăn nhẹ tại hội trường đã két thúc lễ mừng kính Chúa Kito Vua và cũng để kết thúc buổi lễ đầu tháng cuối của năm 2017. Mọi người lại có dịp chào hỏi thăm nhau trong tình thân ái.