CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ

NHIỆM KỲ 2018 – 2021

 

Trưởng                   : Maria Nguyễn Thị Tin

Phó Nội                  : Maria Trương Thị Thành

Phó Ngoại              : Maria Đinh Thị Vân

Thư Ký                  : Maria Đặng Thị Hà

Thủ Quỹ                 : Maria Đinh Thị Đơn

Ủy Viên Kế Hoạch : Anna Nguyễn Thị Nguyệt

Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần và lòng nhiệt thành yêu mến việc tông đồ trên quí Bà, Quí Chị, để tất cả họ trở thành những Môn đệ của tình yêu của Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường.