Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Vinh Sơn Liêm. Chiều Thứ Sáu 5/1/2018. Vừa là Thứ Sáu đầu tháng, đầu năm mới 2018. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Ngành Nữ Tông Đồ LMTT và Ban Thánh Tâm Ca đã dâng lễ tạ ơn sau các giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót, giờ chầu Thánh Thể long trọng tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm.

Xem hình

Thánh lễ do Linh mục quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm và cũng là tuyên úy đoàn và ngành chủ tế, cùng với đông đảo đoàn viên đoàn và ngành được Ban Thánh Tâm Ca của đoàn dùng lời ca, tiếng hát dâng lên Thiên Chúa thay cho đoàn để ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho mọi người nhiều hồng ân trong năm qua, cùng xin Chúa thương gìn giữ mọi người, mọi gia đình và cộng đoàn bình an trong năm mới.

Sau thánh lễ, đoàn mời gọi mọi người cùng tham dự phiên họp đầu năm để đón nhận các sinh hoạt của đoàn và ngành trong năm mới. Đặc biệt, tất cả đoàn viên được nhận cuốn thủ bản của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm do Linh mục Tuyên úy soạn thảo với sự giúp đỡ về phần Layout của ông Lê Hải.

Đây là một phiên họp đầu năm nên được mọi người tham dự đông đủ, và cũng trong bầu không khí vui vẻ nhất.