Cộng đoàn kính chào đón tượng Đức Mẹ La Vang về cùng cộng đoàn

Sau Thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể. Linh mục Quản nhiệm đã mời cộng đoàn hiện diện ra phía cuối nhà nguyện, nơi khu vực vừa được nới rộng thêm để kính chào tượng Đức Mẹ La Vang trở về cùng cộng đoàn.

Tượng được đặt trên bệ cao và tòa mới xây dựng. Mọi người cùng đọc kinh cầu nguyện và chào đón tượng Đức Mẹ trở về với niềm tri ân và cảm tạ.

Xin Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành với đoàn con tha hương.

Xin mời xem một số hình ảnh mới nhất, chụp chiều 8/3/2018: