Khóa chuẩn bị Thêm Sức – Confirmation

Confirmation
Khóa chuẩn bị Thêm Sức, dành cho các em đang trong tuổi học lớp 6 trở lên.
– Đơn ghi danh trước cửa vào nguyện đường.
Khai giảng: Chúa nhật, 7/6/15 lúc 10g00 sáng
Họp phụ huynh các em học Thêm sức với Giáo lý viên: Chúa nhật, 14/6/15 lúc 10g sáng tại phòng học giáo lý trên lầu của trung tâm.