Hình Ảnh và Dâng Hoa đón Mẹ Fatima từ Rôma thăm Cộng Đoàn 02/03/2017

Hình Ảnh và Dâng Hoa đón Mẹ Fatima từ Rôma thăm Cộng Đoàn  02/03/2017

Cộng Đoàn Vinh Sơn Liêm vinh dự được chào đón Thánh tượng Mẹ Fatima, một trong 6 Tượng Thánh từ Roma đến viếng thăm Cộng Đoàn trong 2 ngày 2-3/3/2017.

Xin mời click vào để  xem hình