Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XIX – NĂM A (13.08.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XIX – NĂM A (13.08.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/13.08.2017-1.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 13.08.2017:

Download Now