Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXII – Father’s Day – NĂM A (03.09.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXII – NĂM A (03.09.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/03.09.2017.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 03.09.2017:

Download Now