Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIII – NĂM A (10.09.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIII – NĂM A (10.09.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/10.09.2017.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 10.09.2017:

Download Now