LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018)

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi con người cộng tác vào công cuộc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và chân thành dâng lời cầu nguyện cho chúng ta và mọi người:

  1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho thế giới hôm nay.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn cùng mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành với ơn gọi căn bản của mình là loan báo và làm chứng về Đức Kitô cho con người thời đại hôm nay.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đang tin nhận Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, và là Đấng xóa tội trần gian, luôn hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, một đức mến và một nguồn sống duy nhất trong Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đến và ở lại với Chúa là đòi hỏi cần thiết cho hành trình ơn gọi của mọi Kitô hữu.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai thành tâm thiện chí, cách riêng các bạn trẻ, biết dành thời gian đến với Chúa và thực sự gặp được Ngài qua các cử hành phụng vụ, nhất là hy tế Thánh Thể.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Người môn đệ đích thực phải biết chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho những người chung quanh.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, và luôn hăng hái nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ bác ái, để đem Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tếLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã chọn gọi chúng con vào hàng ngũ những người được vinh dự gọi Chúa là Cha. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, và ban những ơn cần thiết giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.