HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

 1. Ban Mục Vụ Trung Tâm
Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng
Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô Nhâm Văn Lai
Phó Ngoại Vụ: Ông Trần Công Danh Ủy Viên Giới Trẻ : Ông Võ Văn Tân
Thư ký: Bà Đinh Thanh
 1. Các Giáo Khu
  1. Giáo Khu Antôn          – Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Văn Hoá
  2. Giáo Khu Gioan Bosco– Trưởng Giáo Khu: Bà Nguyễn Thị Tin
  3. Giáo Khu Giuse          – Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Quốc Dũng
  4. Giáo Khu Martino       – Trưởng Giáo Khu: Ông Mat Lê Văn Miện
  5. Giáo Khu Nữ Vương  – Trưởng Giáo Khu: Ông Lê Hải
  6. Giáo Khu Phanxico   – Trưởng Giáo Khu: Ông  Đặng Cao Thắng
  7. Giáo Khu Teresa       – Trưởng Giáo Khu: Ông Trương Văn Công
 2. Các Ban
Ban Khánh Tiết Ban TTV đọc sách và Thánh Thể
Ban Phụng Vụ (Phòng Thánh) Ban Lòng Chúa Thương Xót
Ban Lễ Sinh (Giúp Lễ) Ban Trao MT Chúa Cho Bệnh Nhân
Ban Giáo Lý Ban giữ gìn Vệ Sinh Trung Tâm
Ban Truyền Thông Ban Thánh Tâm Ca

 

 1. Các Ca Đoàn
Ca Đoàn Babylon Ca Đoàn Cecilia
Ca Đoàn Belem Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm
 1. Các Hội Đoàn
Trường Việt Ngữ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Hội Legio Marie Hội Cao Niên
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Dòng Ba Đaminh
Phong Trào Cursillo Ngành Nữ Tông Đồ
Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế Hội Mân Côi
Đoàn Hồn Nhỏ Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu