CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm 2018

Chủ đề : SỐNG LÒNG TX CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

Giảng thuyết: Đức Cha Emanuel NGUYỄN HỒNG SƠN

 • Thứ Năm (05/04): 6.30pm Thánh lễ Khai Mạc – Đức Cha chủ tế
  • Đề tài giảng lễ : Thánh Thể – Bí Tích của LTX – nguồn trợ lực cho đời sống gia đình (Lm Giuse Trần Ngọc Tân,sss)
 • Thứ Sáu (06/04): THÁNH TÂM THƯƠNG XÓT
 • Đề tài : ? Thánh Tâm Sưởi ấm gia đình
  • 3pm – 4pm : Chầu LCTX, ( Đức Cha Emanuel)
  • 6:30pm : Bài Giảng 1 của Đức Cha Emanuel
  • 7:15pm : Thánh lễ Đồng tế
 • Thứ Bảy (07/04) : LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
 • Đề Tài : ? Thánh Giá nâng cao gia đình
  • 3pm – 4pm : Chầu LCTX (Đức Cha Emanuel)
  • 6:30pm : Bài Giảng 2 của Đức Cha Emanuel
  • 7:00pm : Thánh lễ Đồng tế
 • Chúa Nhật (08/04): TÔN THỜ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
 • Đề tài : ? Thánh Gia đồng hành với gia đình
  • 1:30pm: Gặp gỡ, giao lưu . . . . .
  • 2:00pm : Đức Cha Emanuel thuyết giảng (đề tài 3)
  • 3:00pm : Suy tôn LCTX
  • 4:30pm : Kiệu Ảnh, Tượng LCTX
  • 6:00pm : Thánh lễ đồng tế Kính Lòng Chúa Thương xót
   • Chủ tế và giảng lễ Đức Cha Đức Cha Emanuel Hồng Sơn
   • Đồng tế : Quí Cha.
   • 7:00pm : Tiệc mừng đại lễ, chia tay

PHÚC THAY ANH CHỊ EM, NHỮNG NGƯỜI BIẾT TÌM ĐỂN ĐẮM MÌNH TRONG BIỂN ĐẠI DƯƠNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA!